Ժամացոյցը ի՞նչ կ’ըսէ

Ժամացոյցը ի՞նչ կ’ըսէ

Armenian tales, Անահիտ Սարգիսեան, Արեւմտահայերէն, Արեւմտահայերէն հեքիաթ, Հեքիաթներ, Մեր Հեքիաթները, Նոր, Փոքրագոյն