ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

ՆԱԽԱԳՒԾ՝

Աննա Թուրայ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ՝

Աննա Թուրայ, Մարի Գալայճը, Սէլմա Մէլէքեան

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ՝

 Սարին Ագպաշ, Մարի Գալայճը, Ժագլին Էրմէն, Սիլվա Կոմիկեան,

Մաքրուհի Պիւեիւքյակոբեան, Վերա Չըքընօղլու

ՍՐԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝

Մաքրուհի Պիւեիւքյակոբեան

ԱՆԻՄԱՍԵՈՆ՝

Ի.Էզկի Չէլիք

ԺԷՆԷՐԻՔԻ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ՝

Լեւոն Էրոյեան

ԼՈԿՈ՝

Գրիգոր Սահակօղլու

ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝

Տանիէլ Թաշէլ-Պօմօնդի Միւզիք