Ժամացոյցը ի՞նչ կ’ըսէ

Քիչ մը գրել եւ կարդալ,
քիչ մը գծել եւ խաղալ,
երգել, պարել ու խնդալ,
ուտել, խմել ու մեծնալ…

Ժամացոյցը ի՞նչ կ’ըսէ

Մէկ սլաք, թիք թաք,
երկու սլաք, թիք թիք թաք…

 

Ժամացոյցը ի՞նչ կ’ըսէ`
թիք թաք,
թիք թիք թաք…
Դպրոց երթալու ժամն է,
թիք թաք,
թիք թիք թաք…

 

Ժամացոյցը ի՞նչ կ’ըսէ`
թիք թաք,
թիք թիք թաք…
Դպրոց երթալու ժամն է,
թիք թաք,
թիք թիք թաք…

 

Քիչ մը գրել եւ կարդալ,
քիչ մը գծել եւ խաղալ,
երգել, պարել ու խնդալ,
ուտել, խմել ու մեծնալ…

 

Մէկ սլաք, թիք թաք,
երկու սլաք, թիք թիք թաք…

 

Ժամացոյցը ի՞նչ կ’ըսէ`
թիք թաք,
թիք թիք թաք…
Տուն երթալու ժամն է,
թիք թաք,
թիք թիք թաք…

 

Ցտեսութիւն բոլորին,
վաղը կ’ըլլանք միասին…
Երթաս բարով` գացողին,
մնաս բարով` մնացողին…

 

Թիք թաք,
թիք թիք թաք…