Տարեդարձ

Փոքրիկը դարձաւ եօթը տարեկա՜ն։
Կարկանդակը Պոլիսէն, իսկ մոմերը՝ եօթը տարբեր քաղաքներէն եկան։
Երգն ալ յօրինեց ու նուիրեց Անահիտ Սարգիսեանը։