Բարեկենդանի Երգ

Բարի եկար Բարեկենդա՜ն։  

Բարեկենդանի Երգ

Կերպարներ տեսակ-տեսակ,
Իշուկ, շունիկ, նապաստակ,
Ձիւնաթոյր, եօթը թզուկ,
Ծովահէն եւ չար վհուկ։

Ա՛ռ դիմակ,
Տո՛ւր դիմակ,
Ո՞ր դիմակի տակն եմ ես,
Ո՞ր դիմակի տակն է ան,
Եկո՛ւր, գտիր մեզ Բարեկենդան։

Ահա եկայ ես ճոխ սեղաններով,
Պարահանդէս՝ երգ ու պարով։
Ձեզի նուէր բարի կենդանութիւն,
Թող միշտ տիրէ երջանկութիւն։

Ահա բերի ձեզի սոխով պուպրիկ,
Անոր անունն է Խուլուճիկ,
Եօթը շաբաթ յետոյ կու գայ Զատիկ,
Կ՚ուրախանաք մեծ ու փոքրիկ։

Կերպարներ կան շատ ծանօթ,
Առիւծ, կորիւն, արջ, քոթոթ,
Քաջ Նազար եւ ծաղրածու,
Մոխրոտիկ, Մոյկով կատու։

Ա՛ռ դիմակ,
Տո՛ւր դիմակ,
Ո՞ր դիմակի տակն եմ ես,
Ո՞ր դիմակի տակն է ան,
Եկո՛ւր, գտիր մեզ Բարեկենդան։

Ահա եկայ ես ճոխ սեղաններով,
Պարահանդէս՝ երգ ու պարով։
Ձեզի նուէր բարի կենդանութիւն,
Թող միշտ տիրէ երջանկութիւն։

Ահա բերի ձեզի սոխով պուպրիկ,
Անոր անունն է Խուլուճիկ,
Եօթը շաբաթ յետոյ կու գայ Զատիկ,
Կ՚ուրախանաք մեծ ու փոքրիկ։

Եկո՛ւր, գտիր մեզ Բարեկենդան։