Կիրակի Օր Մը-Մայրամուտին

Երկուշաբթի օր՝ մայրամուտին, պզտիկ խեչափառը կապոյտ ծովուն եզերքը, հանդիպեցաւ ընկեր խեչափառին, ելան եղան երկու խեչափառ միասին:

Կիրակի օր մը՝ մայրամուտին, պզտիկ խեչափառը կապոյտ

ծովուն եզերքը, քալե՜ց, քալե՜ց առանձինն…

 

ինչո՞ւ առանձին…   հապա որո՞ւ հետ… թող ըլլայ ընկեր խեչափառին հետ…

 

Երկուշաբթի օր՝ մայրամուտին,

պզտիկ խեչափառը կապոյտ ծովուն եզերքը,

հանդիպեցաւ ընկեր խեչափառին,

ելան եղան երկու խեչափառ միասին:

 

ինչո՞ւ երկու …   հապա քանի՞… թող ըլլայ երեք…

 

Երեքշաբթի օր՝ մայրամուտին,

երկու խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը,

հանդիպեցան իրենց ընկեր խեչափառին,

ելան եղան երեք խեչափառ միասին:

 

ինչո՞ւ երեք…   հապա քանի՞… թող ըլլայ չորս…

 

Չորեքշաբթի օր՝ մայրամուտին,

երեք խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը,

հանդիպեցան իրենց ընկեր խեչափառին,

ելան եղան չորս խեչափառ միասին:

 

ինչո՞ւ չորս…   հապա քանի՞… թող ըլլայ հինգ…

 

Հինգշաբթի օր՝ մայրամուտին,

չորս խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը,

հանդիպեցան իրենց ընկեր խեչափառին,

ելան եղան հինգ խեչափառ միասին:

 

ինչո՞ւ հինգ…   հապա քանի՞… թող ըլլայ վեց…

 

Ուրբաթ օր՝ մայրամուտին,

հինգ խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը,

հանդիպեցան իրենց ընկեր խեչափառին,

ելան եղան վեց խեչափառ միասին:

 

ինչո՞ւ վեց…   հապա քանի՞… թող ըլլայ եօթը…

 

Շաբաթ օր՝ մայրամուտին,

վեց խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը,

հանդիպեցան իրենց ընկեր խեչափառին,

ելան եղան եօթը խեչափառ միասին:

 

Կիրակի օր՝ մայրամուտին,

եօթը խեչափառները կապոյտ ծովուն եզերքը,

բռնեցին շուրջպար միասնաբար,

մտերմաբար, անդադար…

 

դէպի ա՛ջ…

 

Խա՛չ, խո՛ւչ, խե՛չ, պա՛ր, խա՛չ, խո՛ւչ, խեչափա՛ռ:

 

Չափով ծափով, արագ դանդաղ,

գացին եկան աջ ձախ, անվա՛խ:

 

Ծափով, չափով դանդաղ արագ,

եկան գացին ձախ աջ, քա՛ջ քա՛ջ:

 

դէպի ձա՛խ…

 

Խա՛չ, խո՛ւչ, խե՛չ, պա՛ր, խա՛չ, խո՛ւչ, խեչափա՛ռ:

 

Չափով ծափով, ծափով, չափով

արագ դանդաղ, դանդաղ արագ,

գացին եկան, եկան գացին,

աջ ձախ, անվա՛խ, ձախ աջ, քա՛ջ քա՛ջ,

սակայն ո՛չ մէկ քայլ դէպի յառաջ:

 

Գրեց: Անահիտ Սարգիսեան