Կօշկակարը

Կան ասպարէզներ, որոնք այլեւս շատ գոյութիւն չունին աշխարհի վրայ: Կօշկակարութիւնը այդ ասպարէզներէն մէկն է: Բայց գիտենք որ մենք, հայերս՝ շատ վարպետներ ունէինք այս ասպարէզին մէջ: Յարգանքով կ’ողջունենք բոլոր հայ կօշկակարները այս գեղեցիկ երգով… բարի վայելում սիրելի փոքրիկներ…

Կօշկակարը

 

Փոքրիկ կօշկակար ենք մենք

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

 

Աշխատանքը կը սիրենք

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

Աշխատանքը կը սիրենք

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

 

Շատ կանուխէն մենք առտուն

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

 

Գործի վազենք ժիր արթուն

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

Գործի վազենք ժիր արթուն

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

Կը շինենք մենք ամէն օր

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

 

Շատ ձեւաւոր կօշիկ նոր

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

Շատ ձեւաւոր կօշիկ նոր

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

Կաղապարին վրայ ճիշտ

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

 

Կաշին ուժով ծեծենք միշտ

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

Կաշին ուժով ծեծենք միշտ

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

 

Մեծ ու փոքր գամերով

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

 

Կը գամենք զայն ժամերով

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

Կը գամենք զայն ժամերով

Թիքը թիքը թաք, թաքա թաքա թիք։

 

«Կօշկակարը» երգը քաղուած է Արա Քէքէճեանի կողմէ ձայնագրուած «Մանկական Երգեր»էն:  «Պէյրուդ – 1970-ական թուականներ:»