Ջատուկ Սարային Վիճակահանութիւնը

Ջատուկները, վիճակահանութեան կը մասնակցին: Անմիջապէս կը սկսին երազել: Ի՞նչ պիտի շահին արդեօք: Նոր աւել մը, իրենց ընկերացող ագռաւ մը, ուրիշ ինչե՜ր ինչեր… :

Ջատուկ Սարային Վիճակահանութիւնը

Հեռաւոր երկրի մը ամենամեծ ջատուկը՝ Ջատուկ Սարա վիճակահանութիւն մը կը կազմակերպէ:

– Միայն երեք սարդի ոտք վճարելով կաթսայէն թիւ մը կրնաք քաշել.-կ’ըսէ:

Ջատուկ Սարա իր խրճիթին առջեւ կեցած միւս ջատուկներուն կ’ըսէ՝

– Իւրաքանչիւր թիւին նուէր մը պիտի տրուի:

Ջատուկները, անմիջապէս կը սկսին երազել: Ի՞նչ պիտի շահին արդեօք: Նոր աւել մը, իրենց ընկերացող ագռաւ մը, ուրիշ ինչե՜ր ինչեր…:

Բոլոր ջատուկները մէկ մէկ իրենց թիւերը կը հանեն կաթսային մէջէն:

Կարգը պզտիկ ջատուկ Անիին կու գայ: Ան երբ կը կարդայ իր թիւը՝

– Ապրիս փոքրիկ աղջիկ,- կ’ըսէ Ջատուկ Սարա,- Մամոնտ մը շահեցար:

Անի շատ կը շուարի, որովհետեւ իր շահածը, հսկայ եւ մազերով ծածկուած իրական մամոնտ մըն է:

– Անոր խնամք տար,- կ’ըսէ տարեց ջատուկը, կարմիր անուր մը երկարելով Անիին:

Ամենափոքրիկ ջատուկ Անի, ստիպուած՝ այդ խոշոր մամոնտը առնելով կը մեկնի դէպի անտառ: Իսկ միւս ջատուկները խնդալէն կը մարին Անիին այս վիճակին վրայ:

Անի ուրիշ ճար չունի, քանի որ Ջատուկ Սարային նուէրը չի կրնար մերժել: Որովհետեւ ան շատ լաւ գիտէ, որ եթէ մերժելու ըլլայ Ջատուկ Սարա սաստիկ կը բարկանայ:

Անի եւ մամոնտ տուն կը հասնին, մամոնտը Անիին հետեւելով ներս կը մտնէ: Գռաագ:

– Հէ՜յ դուռս կոտրեցիր, յանուն օձի մրգանոյշի : Օ՛ն պառկէ, բազկաթոռին վրայ պիտի քնանաս:

Եւ Սգրօօօգ: Բազկաթոռը շոքոլայի նման կը ճզմուի:

Մամոնտը թէ տան մէջ շատ տեղ կը գրաւէ եւ թէ կը խռկայ: Ինչ տարօրինակ նուէր մըն է այս: Բայց Անին հասարակ ջատուկ մը չէ: Փոխանակ անկէ ազատելու, կը խորհի զայն կերակրելու մասին:

Յաջորդ օրերուն անոր հետ կը հետաքրքրուի, մարմինը կը խոզանակէ, կերակուրներ կը պատրաստէ, նոյնիսկ անոր բարի գիշեր մաղթելով՝ պաչիկ մը կու տայ:

Եւ Դրիինգ:

Կռահեցէ՛ք տեսնենք, մամոնտը ինչի՞ վերածուած կրնայ ըլլալ:

Այս Ջատուկ Սարան ալ, որքա՜ն կատակասէր է:

Համացանցէն քաղուած