Առասպելակոծ Դ. / Դէպի Ուրիշ Հողեր

Սարգիս Սերովբեան Գ. բաժնին մէջ կը պատմէ Հայկին թոռներուն՝ նոր հայրենիք մը գտնելու ճամբորդութիւնը:

Սարգիս Սերովբեան Գ. բաժնին մէջ կը պատմէ Հայկին թոռներուն՝ նոր հայրենիք մը գտնելու ճամբորդութիւնը: