Պապիկն ու Շողգամը

Սիրելի փոքրիկներ, եկէք միասին հանենք Շողգամը հողէն: Թէ երգենք, թէ հանենք:

Սիրելի փոքրիկներ, եկէք միասին հանենք Շողգամը հողէն: Թէ երգենք, թէ հանենք: