Ծիկ-ծիկ Մատնոցիկ

Ծիկ-ծիկ մատնոցիկ
Սեւ ագռաւը բռնեցինք
Ձուն փորիկէն հանեցինք
Օճախը լաւ ջրեցինք.

Ծիկ-ծիկ Մատնոցիկ

Ծիկ-ծիկ մատնոցիկ
Սեւ ագռաւը բռնեցինք
Ձուն փորիկէն հանեցինք
Օճախը լաւ ջրեցինք.

Ծակ-ծակ տապակը բերինք
Ագռաւին ձուն ջարդեցինք
Իւղով մեղրով տապկեցինք
Պճպճալէն վերցուցինք.

Սանամօրը կերցուցինք
Ա՜յ քեզ համով ձուածեղ
Չէինք տեսեր ոչ մէկ տեղ
Թռա՜ւ.
Տես տես, Տէրտէրին պարտէզ…:

Անանուն հեղինակ