Չարը եւ բարին

Ժամանակին
միս մինակ զերօ մը կար…
Օր մը քովը մէկը եկաւ,
եղան տասը…

Չարը  եւ  բարին

Ժամանակին

միս մինակ զերօ մը կար…

Օր մը քովը մէկը եկաւ,

եղան տասը…

 

Ինչո՞ւ մէկ զերօ…

Հապա քանի՞…

Թող ըլլայ երկու…

Թող ըլլայ երկու…

Եղան հարիւր…

 

Ինչո՞ւ երկու զերօ…

Հապա քանի՞…

Թող ըլլայ երեք…

Թող ըլլայ երեք…

Եղան հազար…

 

Ինչո՞ւ երեք  զերօ…

Հապա քանի՞…

Թող ըլլայ վեց…

Թող ըլլայ վեց…

Եղան միլիոն…

 

Յանկարծ եկաւ չարիքը…

Եկաւ, մտաւ ու անցաւ…

 

Լռութիւն…

 

Յանկարծ ծիլեր…

Ապա ճիւղեր… շիւղեր… եւ… տերեւներ…

Կանանչ տերեւներ…

Ապա  նուռեր… Կարմիր նուռեր…

 

Բարիով յաղթէ չարին…

Գրեց: Անահիտ Սարգիսեան