Առասպելակոծ Բ. / Հայկը Բելի Դէմ

Մեր փոքրիկ պտոյտը կը շարունակուի: Սարգիս Սերովբեան Բ. բաժնին մէջ կը պատմէ Հայկ Նահապետի եւ Բելի միջեւ գոյացած կռիւը:

Մեր փոքրիկ պտոյտը կը շարունակուի: Սարգիս Սերովբեան Բ. բաժնին մէջ կը պատմէ Հայկ Նահապետի եւ Բելի միջեւ գոյացած կռիւը: