Ճիճոզը

Ճիճոզը / Djidjoz’e

Ճիճոզը / Djidjoz’e

Նոր Տարուան նուէր՝
Ճիճոզը,
մեր այս փոքրիկ աշխարհին
բոլոր
մեծ ու պզտիկ
երեխաներուն…

Թող ըլլայ
ծաղիկներով լի
տարի…

Գրեց: Անահիտ Սարգիսեան