Լուացքը

Լուացքը / la lessive / the wash / (lvatsk’e)

Լուացքը

մեծ   ու   պզտիկ

բոլոր   երեխաներուն   համար

պարզապէս   բարեւ

մը հետն  ալ    անշուշտ   խաղիկ  մը

բարեւ   արեւին   կողմէ

Գրեց: Անահիտ Սարգիսեան