Պապիկն ու Շողգամը

Պապիկն ու Շողգամը


Սիրելի փոքրիկներ, եկէք միասին հանենք Շողգամը հողէն: Թէ երգենք, թէ հանենք:

դեքստը