Թէ Ինչպէս Յայտնուեցան Ուղտերը

Թէ Ինչպէս Յայտնուեցան Ուղտերը


Ե՜ւ օր մը, ձին բարակ սրունքներով, կարապի նման երկար ու նուրբ վիզով, լայն կոնքերով ու կռնակը թամբի նման ցցուածքով անասուն մը կ'ըլլա՜յ:

դեքստը