Ինքնահաւան Եղնիկը

Ինքնահաւան Եղնիկը


Եղնիկներու ամէնէն աշխոյժն էր ան։ Այնքան արագօրէն կը վազէր, որ ո՛չ վայրի անասուն մը, ո՛չ ալ որսաշուն մը կրնար հասնիլ իրեն։

դեքստը