Ձագուկ Արջուկը Թռչուն Ըլլալ Կ'ուզէ

Ձագուկ Արջուկը Թռչուն Ըլլալ Կ'ուզէ


Արջուկը, անմիջապէս սկսաւ իրեն յարմար կտուց մը փնտռել անտառին մէջ: Կտուցի նման տախտակի կտոր մը գտաւ, եղեւինի խէժով փակցուց քիթին վրայ, եւ ուրախ զուարթ վերադարձաւ թռչուններուն քով:

դեքստը