Մարիային Աստղածաղիկները

Մարիային Աստղածաղիկները


Մարիա երբ Եկեղեցի մտաւ, նշմարեց թէ ներկաները զարմանքով կը փսփսային իրարու. «Այս մէկը Յիսուսի ընծայելու համար յարմար նուէր մը չէ»: Նոյնիսկ ոմանք կը խնդային Մարիայի վրայ:


դեքստը