Ծերունիին Խրատները

Ծերունիին Խրատները


Ատենօք, աղքատ երկիր մը կար: Այդքան մեծ էր ուտելիքի խնդիրը որ, երկրին թագաւորը օրէնք մը յայտարարեց. Ո՞վ որ իր ընտանիքին մէջ ծերունի ունի, թող անտառ տանի՛ ու հոն ձգէ՛:

դեքստը