Էշը՝ Թագաւոր

Էշը՝ Թագաւոր


Էշերը երբ կը պատրաստուէին իրենց դժգոհութիւնները յայտնելու, յանկարծ նկատեցին գայլերու խումբերը:

դեքստը