Ագռաւները խելացի են

Ագռաւները խելացի են


Ագռաւները կ'ընկերակցին, կը խօսին, կը կատակեն, կը ծիծաղեն, կը խնդան եւ ո՛չ մէկ բանէ կը վախնան:Պերճուհի Պէրպէրեան գրեց ու պատմեց ագրաւի մը հետ իր ապրած հարազատ ընկերութիւնը:

դեքստը