Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը

Ո՞րն Է Ամէնէն Կարեւորը


Դո՛ւք ի՞նչ կ'ըսէք Սիրելի Փոքրիկներ. տառերուն մէկը միւսէն աւելի կարեւոր կրնա՞յ ըլլալ։ Այսինքն՝ այբուբենին «այբ»ը, «բեն»ը, կամ միւսները՝ կարելի՞ է բաղդատել իրարու միջեւ:

դեքստը