Առիւծն ու Ճանճը

Առիւծն ու Ճանճը


Առիւծը այդ օր, կուշտ ու կուռ փորով ծոյլ-ծոյլ կը նստէր իր զով քարայրին մէջ: Յանկարծ Ճանճ մը ներս մտաւ:

դեքստը