Մայրերու Օր

Մայրերու Օր


Ատենօք, հէքեաթային աշխարհի մէջ Եանչիքա կոչուած մանուկ մը կ'ապրէր: Ան, բոլոր իրական մանուկներու նման, թէ՛ շատ բարի էր, թէ՛ ալ շատ չար:

դեքստը