Բարեկամի Օգնութիւն

Բարեկամի Օգնութիւն


Գայլը իր հիւանդութեան պատճառով շատ նիհարցած եւ կմախք դարձած էր: Դժուարութեամբ ոտքի կը կենար: Օգնութեան պէտք ունէր:

դեքստը