Կռկռան Կանանչ Գորտը

Կռկռան Կանանչ Գորտը


Կար ժամանակ, երբ անտառին մէջ իսկական քաոս էր, իսկական խառնաշփոթութիւն, այսինքն ո՛չ մէկը իր տեղն էր:


դեքստը