Մուկերու Ժողովը

Մուկերու Ժողովը


Մուկերը անօթի են: Կ'երթան թագաւորին կը գանգատին: Ի վերջոյ կ'որոշեն կատուի մը վզին զանգակ անցնել: Խնկոյեանի այս հէքեաթին մուկերը հարկ է ճանչնալ:

դեքստը