Պտըտիլ Սիրող Ծառը

Պտըտիլ Սիրող Ծառը


Ատենօք, կար ծառ մը, որ կ'ապրէր կափ-կանանչ պարտէզի մը մէջ: Այդ ծառը չարաճճի տղոց նման, վազել, խաղալ, լեռներն ի վեր մագլցիլ, լողալ կ'ուզէր:

դեքստը