Կօշիկները

Կօշիկները


Կէս գիշերուան մօտ արթնցաւ Զարմինէ, եւ միտքը եկաւ թէ Ծնունդի գիշեր էր: Խորհեցաւ առջի իրիկուընէ վառարանի քով շարուած կօշիկները, որոնց մէջ Յիսուսը նուէրներ պիտի լեցնէր:

դեքստը