Տօնածառ Ոզնին

Տօնածառ Ոզնին


Կաղանդէն մէկ օր առաջ՝ հովը հանդարտեցաւ եւ ձիւնը դադրեցաւ: Ընկերները որոշեցին հաւաքուիլ Ոզնիին տունը:

դեքստը