Ժողվռտուք

Ժողվռտուք


Մայրիկը շատ լաւ գիտէր, թէ
Կիրակոսին մէկ բանը
Հազա՛ր անգամ պէտք է կրկնէր,
Մինչեւ բերանը մա՛զ բուսնէր...:

դեքստը