Առիւծ Մհեր

Առիւծ Մհեր


Սասունը լեռնոտ աշխարհ մըն է: Մարդիկ ցորենը հեռու տեղերէ կը բերեն ու յետոյ հաց կը թխեն իրենց թոնիրներուն մէջ: Տարի մը, հսկայ ու ահռելի առիւծ մը բոյն դրաւ Սասունի ճամբուն վրայ: Այդ առիւծը կ'ուտէր, կը լափէր իր դիմաց ելլողը:

դեքստը