Վարդի Փուշը

Վարդի Փուշը


Օր մը փոքրիկ իշխանուհին ելաւ պալատէն եւ սկսաւ պտըտիլ անուշաբոյր ծաղիկներուն մէջ։ Մանիշակներուն տերեւները արեւու ճառագայթներուն տակ կը փայլէին, նրբակազմ կակաչները կը պարէին մեղմ հովուն տակ։

դեքստը