Գնալըի Ուրուականը

Գնալըի Ուրուականը


Մեծ մայրիկին քովի շէնքը ծեր մարդու մը ուրուականը կը գտնուէր: Պարտէզի պտուղները գողերէն պաշտպանելու համար, 200 տարիէիվեր հոն կ’ապրէր:Ուրուակա՞ն...:

դեքստը