Կաթիլ Մը Մեղր

Կաթիլ Մը Մեղր


Գիւղացի մը խանութ բացեր,
Ամէն տեսակ բան կը ծախէր.
Օր մ'ալ նայիս՝ մօտիկ գիւղէն
Ցուպը ձեռքին, շունն ետեւէն,
Խեղճ հովիւ մը ներս կը մտնէ...դեքստը