Մարիամին Օրհնուած Խաղողը

Մարիամին Օրհնուած Խաղողը


Մարիամ կ'ուզէր խաղողի հատիկ մը փրցնել եւ ուտել: Ձեռքը երբ կ'երկնցնէր, անմիջապէս կը յիշէր իր մեծ մօրը պատուէրը եւ ետ կը քաշուէր:

դեքստը