Չարը եւ Բարին

Չարը եւ Բարին


Անահիտ Սարգիսեանի, Մարալ եւ Վահան Քերոբեաններու այս աշխատութեան մէջ կը դիտենք զէրօներուն պարը ՝ «Չարը եւ բարին» վերնագիրով:

դեքստը