Մատիտը եւ Նինինուն

Մատիտը եւ Նինինուն


Սիրելի Փոքրիկներ, «Մատիտը եւ Նինինուն» կրկին կրկին դիտել պիտի ուզէք: Շնորհակալութիւն կը յայտնենք՝ Անահիտ Սարգիսեանի, Մարալ Քերոբեանի եւ Վահան Քերոբեանի՝ այս սիրուն աշխատութեան համար:


դեքստը