Պարոն Նիկողոսին Հաւիկը

Պարոն Նիկողոսին Հաւիկը


Ամէն տարի մեծ Զատիկը երբ մօտենար, Պարոն Նիկողոս կ'ուրախանա՜ր, իսկ հաւիկը կը բարկանա՜ր...:դեքստը