Ծիկ-ծիկ Մատնոցիկ

Ծիկ-ծիկ Մատնոցիկ


Ծիկ-ծիկ մատնոցիկ
Սեւ ագռաւը բռնեցինք
Ձուն փորիկէն հանեցինք
Օճախը լաւ ջրեցինք.

դեքստը