Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր

Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր


Թամար կը մերժէր ուտել քէօֆթէն, եւ յամառօրէն կը կրկնէր. «Չեմ ուտեր, չեմ ուտեր, քէօֆթէս չեմ ուտեր»: Շէպնէմ Իշիկիւզէլ իր սիրելի փոքրիկ աղջկան հետ ապրածներէն նմոյշ մը գրեց մեր փոքրիկ հէքեաթարանին համար:

դեքստը