Անպիտան Մժեղը

Անպիտան Մժեղը


Երեւակայեցէ՛ք. գոյնզգոյն գուլպաներս թիկնաթոռներուն, ներկերս սեղանին վրայ, խաղալիքներս գետինները, իսկ գիրքերս հեռատեսիլին վրայ եթէ ըլլան, հիւրասենեակը աւելի սիրուն եւ շքեղ չ'ըլլա՞ր:

դեքստը