Հանցը Կը Պատժուի

Հանցը Կը Պատժուի


Հանցը փորձեր էր հաթտակները հոտուըտալ, բայց տղաքը վիզէն բռնած՝ մէկդի նետեր էին զինքը: Ան, նորէն ալ իր ընելիքը կ'ընէ, ե՜ւ անշուշտ կը պատժուի. այս իրիկուն իրեն ճաշ չկայ:

դեքստը