Քաջ Նազար

Քաջ Նազար


Նազար զարմացած կը նայի ճանճերուն: Կ'ուզէ համրել թէ մէկ զարնելով քանի՞ հատ սպաննած է, բայց չի կրնար, որովհետեւ համրել չի գիտեր: Յետոյ կը մտածէ թէ՝ հազարէն պակաս պէտք չէ ըլլայ...:

դեքստը