Ապա-Եապա-Տուպա

Ապա-Եապա-Տուպա


«Երթանք Չարեկամները հետապնդենք: Եթէ բռնուինք Ապա-Եապա-Տուպա կ'ըսենք ու կը պզտիկցնենք զանոնք»:

դեքստը