Ջուրերու Մէջ Վարդավառ

Ջուրերու Մէջ Վարդավառ


Յիսուս իրեն հետ առաւ Պետրոսը, Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները եւ զանոնք բարձր լեռ մը հանեց, ուր առանձին էին: Հոն այլակերպուեցաւ.

դեքստը