Ծառերուն Թագաւորը

Ծառերուն Թագաւորը


Ամէն մէկ ծառ ինքզինքը կը գովէ, որովհետեւ կ'ուզէ որ ինքը ծառերուն թագաւորը ըլլայ: Ձիթենին մէջտեղ կ'ելլէ եւ բոլոր ծառերը կը խաղաղեցնէ ըսելով՝...:

դեքստը