Անխելք Մարդը

Անխելք Մարդը


Աղքատ մարդ մը օր մը կ'որոշէ երթալ Աստուծոյ մօտ՝ հարցնելու համար թէ այնքան կ'աշխատի, բայց ինչո՞ւ աղքատ կը մնայ: Մարդիկ երբեմն իրենց շնորհուածներուն չ'անդրադառնար եւ չի կրնար արժէքաւորել զանոնք: Թումանեան այս անգամ այս նիւթի համար տեսնենք թէ ինչպիսի՞ հէքեաթ մը ստեղծեր է:

դեքստը